Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Nordiskt FlygTeknikCentrum:s hemsida

Välkommen till Sveriges nordligaste flygteknikutbildning.

Vad utbildar NFTC?

Vi utbildar flygmekaniker och flyg/helikoptertekniker med specialinriktning mot allmänflyg, helikopter. Flygteknikutbildningen är en av Luleås lokala profilgrenar. Både gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningen är riksrekryterande.

 

Starttider gymnasieutbildningen Flyg/Helikopterteknik Ht 2015

den 24 August 2015

Måndag 24 augusti startar våra gymnasieutbildningar.

Åk1 elever samlas klockan 09.00 på luleå busstation Loet där en buss hämtar för transport ut till Flygteknikcentrum på Kallax flygplats, luftfartsvägen 11.

Åk2 och åk3 elever börjar kl 13.00 ute på Flygteknikcentrum. Man kan åka lokaltrafiken direkt till flygplatsen.

Välkommen till ett nytt läsår.

Personalen på NFTC

Start YH-utbildning flygtekniker

den 17 August 2015

Måndag 24 augusti startar vår YH-utbilndning flygtekniker.

Upprop klockan 13.00 på NFTC  Luftfartsvägen 11 på flygplatsen.

Välkomna

Personalen

 

Mer info
Nyhetsarkiv