Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Flygtekniker

En unik yrkeshögskoleutbildning som examinerar i efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden.

Vi utbildar inom:

Flyg/Helikoptermekaniker GY11

Vår treåriga flyg o helikoptermekaniker utbildning OBS sök direkt från årskurs nio

Civila flygbolag

Kurser/utbildningar enligt offert

Försvarsmakten

Kurser/utbildningar enligt offert

Flygmekaniker och Flygtekniker utbildningarna är riksrekryterande


Kvalificerad YH utbildning flygtekniker

Flygtekniker - Helikopter

400 YH-poäng
Luleå

Flygteknikerutbildningen i Luleå, har med sin regionala placering ett utbildningsansvar mot i första hand Norrlandsregionens krav och efterfrågan. Den idag specifika infrastrukturen inom flygområdet i Norrland, med en blandning av tung luftfart och medelstora/mindre allmänflygföretag samt Flygvapnets största flygflottilj F21, placerad på Kallax flygplats, gör att Luleås flygteknikutbildning är ett måste för nyrekryteringen till dessa.

Flygteknikutbildningen i Luleå erbjuder förutom utbildning mot helikoptertekniker TB1.3. Vi erbjuder även möjlighet att komplettera med Modul M11 (Flygplanlära) och M17 (Propeller) för TB1.1 i samverkan med Klippans och Nyköpings flygteknikutbildning samt även modul M16 (Kolvmotor) för B1.4.

Två av Sveriges större helikopterföretag har sina huvudbaser i Norrbotten. Helikopterflottiljens verksamhet håller på att utvecklas i Luleå med stort behov av rekrytering. Inom detta yrkesområde råder det en mycket stor brist på kvalificerad arbetskraft inom hela landet (Helikoptertekniker).

Ansökning
Ansökan sker till oss på NFTC genom att du fyller i denna blankett...
Sista anmälningsdag är 15 maj 2016 kursstart augusti 2016

Läs mer om Flyg/Helikopterteknikerutbildningen härp.  yh 400

Frågor

Vid frågor om antagning betyg mm kontakta Börje Röckner 070-5693491

Vid frågor om själva utbildningen kontakta Inger Öhman 070-6816373